historienHISTORIEN


1980 blev koret dannet som et

ad hoc kor med unge gymnasieelever fra

Roskilde Katedralskole og med Ole Hannibal

som dirigent.

Det blev et permanent kor i Roskilde, som                                Ole Hannibal dirigerede i 25 år.


Vagn Nørgaard overtog herefter dirigentstokken i                         to år, og siden 2008 har Karen Ertbølle Madsen                      dirigeret koret frem til 2016.   

Fra august 2016 til juni 2018 var Anne-Terese Sales korets dirigent.

I sæson 2018-19 har koret haft dirigent Lisa Wolf.                           
REJSERNE


Ungarn 1984

Italien 1987

Finland 1989

Sverige 1993

Spanien 1994

Irland 1997

Portugal 2001

Tjekkiet 2004

Skotland 2009

Beneluxlandene 2013

Estland 2017